Preview Mode Links will not work in preview mode

Psykologer läser Bibeln


Nov 26, 2022

Kan man känna tillit även när världen känns oviss - eller kanske särskilt då? Maria verkar känna tillit när hon överraskande får veta att hon är gravid. Vad ska vi sätta vår lit till denna höst? Hur skapas tillit? Luk 1:28-38

Det här är det första avsnittet av två i en temaserie om tillit. 

Musik: Andreas Aleman andreasaleman.com
Hemsida: psykologerlaserbibeln.se