Preview Mode Links will not work in preview mode

Psykologer läser Bibeln


Dec 10, 2022

När vi känner oss hotade gör vi ofta som vi alltid har gjort, även när vi ser att det inte fungerar eller till och med blir destruktivt. Vi funderar över hur man kan förändra sådana invanda mönster i till exempel en parrelation eller arbetsgrupp och vad som händer om vi gör tvärtemot det vi brukar? Jes 30:12-16

Det här är det andra avsnittet av två i en temaserie om tillit.

Musik: Andreas Aleman andreasaleman.com
Hemsida: psykologerlaserbibeln.se