Preview Mode Links will not work in preview mode

Psykologer läser Bibeln


Dec 24, 2022

Julen står för dörren och i texten får herdarna höra av en ängel om det stora undret som har skett i Betlehem. Men hur blev det för herdarna när de tilldelades berättelsens biroller? I årets julavsnitt pratar vi om julfirandets och tillvarons biroller och hur avgörande de är i den stora livsväven. Luk 2:8-14

Musik: Andreas Aleman andreasaleman.com
Hemsida: psykologerlaserbibeln.se