Preview Mode Links will not work in preview mode

Psykologer läser Bibeln


Feb 18, 2023

I texten uppmuntras vi att stå emot den ögonblickliga behovstillfredsställelsen för att få ett rikt liv. Men att passa på att njuta när tillfälle finns är väl också ett sätt att bli lycklig? Syr 18:30-33

Musik: Andreas Aleman andreasaleman.com
Hemsida: psykologerlaserbibeln.se