Preview Mode Links will not work in preview mode

Psykologer läser Bibeln


Mar 18, 2023

Texten handlar om livets mening. En existentiell fråga, skulle många säga. Frågor om liv, död, mening, ensamhet och riktning brukar ges utrymme i "existentiella samtal" om böcker, texter och livet. Vi pratar om vad som verkar menas med existentiellt och vad som tycks sägas vara stora och små frågor i livet. Vi frågar oss om det går inflation i ordet "existentiellt" och vad det i så fall kan bero på. Joh 6:48-51

Musik: Andreas Aleman andreasaleman.com
Hemsida: psykologerlaserbibeln.se