Preview Mode Links will not work in preview mode

Psykologer läser Bibeln


Apr 1, 2023

Är det så att dygnets dunkla timmar väcker mer av oro och reflektion? Och beror det i så fall på att de stora livsfrågorna skyr dagsljuset eller kan det vara så att de inte ens aktualiseras i solskenet? Vi pratar om gränslandet mellan ljus och mörker, den förtrollade gryningen och vad skuggorna gör med vår upplevelse av tillvaron. Pred 11:7-8

Musik: Andreas Aleman andreasaleman.com
Hemsida: psykologerlaserbibeln.se