Preview Mode Links will not work in preview mode

Psykologer läser Bibeln


Apr 29, 2023

Vad behövs för att känna sig förstådd? Inte att andra varit med om detsamma som jag, men kanske att de känner igen känslan. Eller ser mig. Vi pratar om vad det är att bli förstådd och att förstå i både Psaltaren och filmen Everything everywhere all at once. Ps 139:1-6

Musik: Andreas Aleman andreasaleman.com
Hemsida: psykologerlaserbibeln.se