Preview Mode Links will not work in preview mode

Psykologer läser Bibeln


May 13, 2023

Det förefaller finnas en kunskap om livet som nästan är omöjlig att förmedla till nästa generation, men som återfinns i myterna och sagorna. I det här avsnittet pratar vi om de urgamla stigarna, hur vi känner igen den goda vägen och var den kan tänkas leda.

Musik: Andreas Aleman andreasaleman.com
Hemsida: psykologerlaserbibeln.se