Preview Mode Links will not work in preview mode

Psykologer läser Bibeln


May 27, 2023

Ångest är en smärtsam del av att vara människa och i dagens avsnitt inleder vi ett samtal om hur ångest kan te sig, hur den beskrivs i samtiden, men också hur vi kan begripa den som psykologiskt fenomen. Ämnet är dock outtömligt och vi håller för troligt att vi framöver återkommer med en fördjupning. Luk 21:25-28

Musik: Andreas Aleman andreasaleman.com
Hemsida: psykologerlaserbibeln.se