Preview Mode Links will not work in preview mode

Psykologer läser Bibeln


Sep 2, 2023

 Vissa saker vill vi inte kännas vid att vi gjort. Vi glömmer bort dem. I texten läser vi att den som påstår att den aldrig gör fel ljuger och att vi behöver skärskåda oss själva för att leva i "sanningen". Det finns en tydlig parallell till de psykoanalytiska beskrivningarna av försvar - vi ljuger för oss själva lite till mans, men när vi skärskådar oss själva blir vi mer levande. 1 Joh 1:6

Det här är det andra avsnittet i en temaserie där vi pratar om bibeltexter ur ett psykoanalytiskt perspektiv.

Musik: Andreas Aleman andreasaleman.com
Hemsida: psykologerlaserbibeln.se