Preview Mode Links will not work in preview mode

Psykologer läser Bibeln


Sep 16, 2023

Den gyllene regeln föreslår att vi ska behandla andra som vi själva vill bli behandlade. Men människor är ju inte särskilt älskansvärda, menar Freud 1930 i texten "Vi vantrivs i kulturen". Livet är en kompromiss mellan våra egna önskningar och begränsingarna i ett liv tillsammans. Utan så stränga krav på oss själva ökar möjligheten till lycka, antyder Freud. Med mer kärlek lever vi bättre tillsammans, säger bibeltexten. Så hur går det att leva tillsammans i samhället? Kan man bli lycklig? Matt 7:7-12

Det här är det tredje avsnittet i en temaserie om bibeltexter ur ett psykoanalytiskt perspekiv.

Musik: Andreas Aleman andreasaleman.com
Hemsida: psykologerlaserbibeln.se