Preview Mode Links will not work in preview mode

Psykologer läser Bibeln


Oct 14, 2023

Narcissism innebär att ha sig själv i centrum. Men inte med självomsorg, utan snarare på ett sätt som leder till tomhet. Andra människor blir inte viktiga på djupet. Vi ställer oss frågan om det är motsatsen till det budskap som finns i den kända bibeltexten som går under namnet "Kärlekens lov". 1 Kor 13:1-7

Det här är det femte avsnittet i ett tema om psykonalytiska begrepp och bibeltexter. 

Musik: Andreas Aleman andreasaleman.com
Hemsida: psykologerlaserbibeln.se