Preview Mode Links will not work in preview mode

Psykologer läser Bibeln


Dec 9, 2023

Symbios kan vara så härligt - att höra ihop, att känna att den andra vet ens behov och tankar redan innan man själv märker dem. I Höga visan talar de förälskade med samma röst. I Margaret Mahlers teori om spädbarnets symbios med sin mamma/förälder är de så nära att de nästan är ett. Men självständighet förutsätter att man också är sin egen. Vi pratar om längtan efter symbios och längan efter autonomi som två poler i livet. Höga visan 1:15-17

Det här är det nionde avsnittet i ett tema om bibeltexter och psykoanalys.

Musik: Andreas Aleman andreasaleman.com
Hemsida: psykologerlaserbibeln.se