Preview Mode Links will not work in preview mode

Psykologer läser Bibeln


Dec 23, 2023

I den mänskliga historien minns vi ofta när någon satsade allt och vann. För att det ska vara möjligt att åstadkomma en stor förändring, kan vi behöva leva med risken för förlust. I årets julavsnitt pratar vi om hur jesusbarnet, som det sårbaraste av det mänskligaste, är tecknet på att Gud finns, att godhet ska styra och ljuset övervinna mörkret. Och att ett litet spädbarn ska överleva i en karg och svår värld, är väl just förenat med viss risk? Guds chansning.

Musik: Andreas Aleman andreasaleman.com
Hemsida: psykologerlaserbibeln.se