Preview Mode Links will not work in preview mode

Psykologer läser Bibeln


Jan 6, 2024

Jona vill inte ta sig an uppdraget att hålla en straffpredikan och flyr åt andra hållet, men livet eller Gud hinner ikapp. Ibland vill vi inte göra det som världen förväntar sig av oss. Hur ska vi veta om det är av oro, för att vi undervärderar oss själva eller för att vi inte vill? Det är vanliga frågor i psykoterapi. Jona 1-4

De här är det första avsnittet i en serie om psykoterapiteman och bibeltexter.

Musik: Andreas Aleman andreasaleman.com
Hemsida: psykologerlaserbibeln.se