Preview Mode Links will not work in preview mode

Psykologer läser Bibeln


Feb 3, 2024

Efter många långa år av väntan välsignas Sara och Abraham med en gemensam son, Isak. Det här är en avgörande berättelse i Judendomens och Islams historia, men det vi fördjupar oss i är Saras längtan efter barn. Vi pratar om frivillig och ofrivillig barnlöshet, omgivningens förväntningar på fertila kvinnor och hur vi arbetar med de frågorna inom ramen för en terapi. 1Mos 17:15-22

Det här är det tredje avsnittet i en serie om bibeltexter och teman i psykoterapi. 

Musik: Andreas Aleman andreasaleman.com
Hemsida: psykologerlaserbibeln.se