Preview Mode Links will not work in preview mode

Psykologer läser Bibeln


Oct 9, 2021

Vad är en familj? Vad hade hänt om den heliga familjen inte blivit en familj? Vilka människor såg Jesus som sin familj? Och hur gick det egentligen när Lea och Rakel från första avsnittet fick barn som växte upp och blev stora? I det tredje och sista avsnittet där Psykologer läser Bibeln möter podcasten Vad Synd! pratar vi om familjer som det är besvärligt att vara en del av och familjer som är besvärliga för att de utmanar omgivningen.

Hemsida: psykologerlaserbibeln.se