Preview Mode Links will not work in preview mode

Psykologer läser Bibeln


Sep 11, 2021

Varför skäms Adam och Eva för att de är nakna snarare än för att de ätit av den förbjudna frukten? Vad betyder det att Leas ögon är matta? Och vad hade hänt om Petrus hade använt lågaffektivt bemötande mot Jesus? I det första av tre avsnitt där podden Psykologer läser Bibeln möter podden Vad synd! tar vi oss an de besvärliga känslorna skam, avund och förnekelse.

Hemsida: psykologerlaserbibeln.se