Preview Mode Links will not work in preview mode

Psykologer läser Bibeln


Oct 23, 2021

"Bekymra er inte" står det i Matteustexten. Varför inte, när det finns så mycket att bekymra sig för? "Freedom's just another word for nothing left to lose" sjöng Janis Joplin. Vi undersöker friheten - den som innebär att inte vara bunden till något, men kan göra en ensam, och den som innebär att kunna leva fullt ut just för att man inte är bunden. Vad är inre och yttre frihet? Matt 6:25-34
 
Musik: Andreas Aleman andreasaleman.com