Preview Mode Links will not work in preview mode

Psykologer läser Bibeln


Apr 5, 2020

Vi läser verser från Psaltaren och Klagovisorna och pratar om sorgen och gemenskapen i pandemitider. Vi reflekterar över drivkraften att vilja bidra och utmaningarna med att känna mening.

Ps 137, Klag 2:18, Klag 4:9