Preview Mode Links will not work in preview mode

Psykologer läser Bibeln


Sep 27, 2019

Änkan skänker sina sista ören och vi diskuterar sårbarhet och vad det psykologiskt innebär att ge det sista man har. Mark 12:41-44
 
Podcasten "Psykologer läser Bibeln" startades en lördagsmorgon i april. Vi noterade att många teologer använder psykologiska fenomen för att tolka och beskriva texter ur Bibeln och konstaterade att vi ganska ofta läser Bibeln precis så: från en psykologisk horisont. 
 
Musik: Andreas Aleman andreasaleman.com
 
Hemsida: psykologerlaserbibeln.se