Preview Mode Links will not work in preview mode

Psykologer läser Bibeln


Feb 27, 2021

Får begäret styra riktningen? Psykologerna Camilla von Below och Karolina Isberg livepoddar om begär och förändring tillsammans med kulturjournalisten och radioprofilen Eric Schüldt från Sofia kyrkas kulturscen Glasrummet. Samtalet tar avstamp i en bibeltext och leder vidare genom psykologisk kunskap, samtidsreflektioner och existentiella frågor. Mika 7:7-8

Musik: Leo Lindberg trio
Hemsida: psykologerlaserbibeln.se