Preview Mode Links will not work in preview mode

Psykologer läser Bibeln

Sep 16, 2023

Den gyllene regeln föreslår att vi ska behandla andra som vi själva vill bli behandlade. Men människor är ju inte särskilt älskansvärda, menar Freud 1930 i texten "Vi vantrivs i kulturen". Livet är en kompromiss mellan våra egna önskningar och begränsingarna i ett liv tillsammans. Utan så stränga krav på...


Sep 2, 2023

 Vissa saker vill vi inte kännas vid att vi gjort. Vi glömmer bort dem. I texten läser vi att den som påstår att den aldrig gör fel ljuger och att vi behöver skärskåda oss själva för att leva i "sanningen". Det finns en tydlig parallell till de psykoanalytiska beskrivningarna av försvar - vi ljuger för oss...


Aug 19, 2023

Myten om kung Oidipus är välkänd inom den psykoanalytiska teoribildningen och i dagens avsnitt läser vi ur skapelseberättelsen, pratar om Oidipusmyten och resonerar om dessa texter i relation till begär, förförelse och konkurrens. 1 Mos 3:1-8


Det här är det första avsnittet i ett längre tema, där vi...


Jun 24, 2023

Hopp består av ovisshet och önskan, men bara en önskan som har en levande möjlighet. När blir hopp önsketänkande och finns det en risk att hoppet gör oss passiva? Ps 143:8

Musik: Andreas Aleman andreasaleman.com
Hemsida: 


Jun 10, 2023

Verkligheten är större än vad vi själva ser. "Gud är större" står det i texten. Den förra ärkebiskopen Antje Jackelén hade det som valspråk och förklarar i en intervju att det är en hjälp att döma sig själv mindre hårt. Det ger helt enkelt perspektiv på livet. Att få perspektiv är också centralt i...