Preview Mode Links will not work in preview mode

Psykologer läser Bibeln

Sep 27, 2019

Änkan skänker sina sista ören och vi diskuterar sårbarhet och vad det psykologiskt innebär att ge det sista man har. Mark 12:41-44
 
Podcasten "Psykologer läser Bibeln" startades en lördagsmorgon i april. Vi noterade att många teologer använder psykologiska fenomen för att tolka och beskriva texter ur Bibeln...


Sep 13, 2019

Utifrån renhetslagarna i Gamla testamentet diskuterar vi människans inneboende behov av att sortera, ordna och strukturera på gott och ont. 3 Mos 11:1-12, 4 Mos 19:11-22

Podcasten "Psykologer läser Bibeln" startades en lördagsmorgon i april. Vi noterade att många teologer använder psykologiska fenomen för att...