Preview Mode Links will not work in preview mode

Psykologer läser Bibeln

Jan 30, 2021

När den förlorade sonen kommer hem tomhänt efter en lång tid borta firas hans ankomst, medan brodern känner sig ouppskattad för det arbete han har bidragit med på gården och den lojalitet han har visat sin far. Berättelsen leder oss in i ett samtal om båda dessa bröder, fenomenet prokrastinering och rädslan...


Jan 16, 2021

Hur kan vi inte känna oro när det sker så mycket farligt? Psykologerna Camilla von Below och Karolina Isberg livepoddar om oro och ångest tillsammans med kulturjournalisten och radioprofilen Eric Schüldt, från Sofia kyrkas kulturscen Glasrummet. Samtalet tar avstamp i en bibeltext och leder vidare genom...


Jan 2, 2021

De tre stjärntydarna följer den stora stjärnan på himlen och verkar vara förvissade om att den utgör deras riktning. Hur hittar man modet och övertygelsen att följa stjärnan? Och om man inte har någon stjärna att följa, hur finner man då en? Matt 2:1-12

Musik: Andreas Aleman andreasaleman.com
Hemsida: