Preview Mode Links will not work in preview mode

Psykologer läser Bibeln

Feb 27, 2021

Får begäret styra riktningen? Psykologerna Camilla von Below och Karolina Isberg livepoddar om begär och förändring tillsammans med kulturjournalisten och radioprofilen Eric Schüldt från Sofia kyrkas kulturscen Glasrummet. Samtalet tar avstamp i en bibeltext och leder vidare genom psykologisk kunskap,...


Feb 13, 2021

Ibland hörs det sägas att ondska kommer ur rädsla. Med avstamp i hur Petrus förnekar Jesus pratar vi om rädsla, feghet och mod. Matt 26:69-75