Preview Mode Links will not work in preview mode

Psykologer läser Bibeln

Oct 23, 2021

"Bekymra er inte" står det i Matteustexten. Varför inte, när det finns så mycket att bekymra sig för? "Freedom's just another word for nothing left to lose" sjöng Janis Joplin. Vi undersöker friheten - den som innebär att inte vara bunden till något, men kan göra en ensam, och den som innebär att kunna leva...


Oct 9, 2021

Vad är en familj? Vad hade hänt om den heliga familjen inte blivit en familj? Vilka människor såg Jesus som sin familj? Och hur gick det egentligen när Lea och Rakel från första avsnittet fick barn som växte upp och blev stora? I det tredje och sista avsnittet där Psykologer läser Bibeln möter podcasten Vad...