Preview Mode Links will not work in preview mode

Psykologer läser Bibeln

Dec 18, 2021

Maria har fått ett stort uppdrag som hon förefaller ta sig an med tillförsikt. Men liksom vid de flesta av tillvarons vägskäl, kan vi ana att hon också var fylld av bävan. I det här livepodsamtalet pratar vi tillsammans med dramatikern och regissören Ada Berger om hur vi känner igen tillvarons vägskäl...


Dec 4, 2021

Jakob har blivit lovad att få gifta sig med Labans yngsta dotter Rakel, men vid bröllopet bryter Laban sitt löfte. Vad gör vi när vi blir svikna, lurade och kränkta, när hämnd känns berättigat? Och vad riskerar hämnden att göra med oss som människor? 1 Mos 30:37-43

Musik: Andreas Aleman