Preview Mode Links will not work in preview mode

Psykologer läser Bibeln

Jan 22, 2022

Tillvarons förgänglighet är ofrånkomlig och ibland förefaller vi dåligt rustade för den. Vi pratar om nostalgi som ett sätt att förhålla sig till det obeständiga. Men vad händer med nuet och framtiden om vi uppehåller oss för länge i våra minnen? Pred 1: 3-7

Musik: Andreas Aleman 


Jan 8, 2022

"Älska era fiender", säger Jesus i texten. Men att ta emot andras omsorg eller godhet kan vara svårt, särskilt när vi inte tycker vi förtjänar det. Författaren Mikael Kurkiala skriver att vi "värjer oss mot en godhet som är större än vår egen". Hur kan det komma sig? Matt 5:38-44