Preview Mode Links will not work in preview mode

Psykologer läser Bibeln

Mar 19, 2022

En ängel kommer till Josef i en dröm och ändrar hans liv. Freud gjorde drömtydning populär genom att visa hur drömmar uttrycker vårt omedvetna. Så vad betyder våra drömmar? Matt 1:18

Musik: Andreas Aleman andreasaleman.com
Hemsida: 


Mar 5, 2022

När vi är med om omskakande upplevelser som förändrar vår uppfattning om oss själva och omvärlden, uppstår ofta en sorts inre katastrofberedskap. Vi pratar om hur nödvändigt det är att inte alltid vara medveten om alla risker med att vara människa, men också om hur vi kan stå ut med upplevelsen av att vad...