Preview Mode Links will not work in preview mode

Psykologer läser Bibeln

Aug 20, 2022

Efter att ha lyssnat på avsnittet "Unna dig!", tycker Camilla att vi ska prata lite mer om en infallsvinkel som Karolina tar upp och som inte får sitt utrymme då. Vi pratar om när unnandet går överstyr och leder till tomhet, men också om hur omättliga vissa behov kan kännas på förhand. Syr 14:11-16 

Musik:...