Preview Mode Links will not work in preview mode

Psykologer läser Bibeln

Dec 23, 2023

I den mänskliga historien minns vi ofta när någon satsade allt och vann. För att det ska vara möjligt att åstadkomma en stor förändring, kan vi behöva leva med risken för förlust. I årets julavsnitt pratar vi om hur jesusbarnet, som det sårbaraste av det mänskligaste, är tecknet på att Gud finns, att...


Dec 9, 2023

Symbios kan vara så härligt - att höra ihop, att känna att den andra vet ens behov och tankar redan innan man själv märker dem. I Höga visan talar de förälskade med samma röst. I Margaret Mahlers teori om spädbarnets symbios med sin mamma/förälder är de så nära att de nästan är ett. Men...


Nov 25, 2023

Omnipotens betyder allsmäktighet och syftar på makt som är gränslös eller outtömlig. I det här avsnittet pratar vi om mänsklig omnipotens, där vi agerar och fantiserar som att vi har mer makt och inflytande än vi faktiskt har. Vad blir baksidan och konsekvenserna med det? Är det inte bra att vara en...


Nov 11, 2023

Skillnaden på sorg och melankoli - det vi idag kallar depression - är enligt Freuds klassiska text att sorgen är en process då vi till sist lär oss leva vidare med det vi förlorat inom oss, men i depressionen känner vi oss själva dåliga. Vid Babylons floder längtar psalmisten hem till Jerusalem efter att ha...


Oct 28, 2023

Det onda och det goda bröstet är Melanie Kleins beskrivning av hur spädbarnet orienterar sig i sin närmaste värld och hur svårt det är att få ihop omgivningens bra och dåliga sidor. Ibland har vi vuxna också svårt att förstå att andra människor är både bra och dåliga och riskerar att idealisera eller...