Preview Mode Links will not work in preview mode

Psykologer läser Bibeln

Mar 18, 2023

Texten handlar om livets mening. En existentiell fråga, skulle många säga. Frågor om liv, död, mening, ensamhet och riktning brukar ges utrymme i "existentiella samtal" om böcker, texter och livet. Vi pratar om vad som verkar menas med existentiellt och vad som tycks sägas vara stora och små frågor i livet. Vi...


Mar 4, 2023

I serien Tunna blå linjen möter vi en grupp malmöpoliser som tampas med utmaningar både i arbets- och privatlivet och ibland flyter dessa världar samman. Vi funderar över de kategoriska uppdelningarna mellan arbete och vila respektive privat och professionellt. Nog är det nödvändigt att göra någon form...


Feb 18, 2023

I texten uppmuntras vi att stå emot den ögonblickliga behovstillfredsställelsen för att få ett rikt liv. Men att passa på att njuta när tillfälle finns är väl också ett sätt att bli lycklig? Syr 18:30-33

Musik: Andreas Aleman andreasaleman.com
Hemsida: 


Feb 4, 2023

Klagan och förtvivlan finns i övermått i Bibeln. Människorna beskriver sitt liv för Gud. Livet är svårt och vi uttrycker vår förtvivlan eller vårt vardagsgnäll. Det kan kännas skönt och ärligt, men det kan också bli till gnäll och maktlöshet. I dagens avsnitt pratar vi om klagandets olika sidor. Klag 5


Jan 21, 2023

I texten om fikonträdet som inte bär frukt, låter trädgårdsmästaren trädet få en andra chans istället för att hugga bort det. Vi pratar om hur laddat det verkar vara att ge upp eller konstatera att något är kört och hur gärna vi vill att det ska vara möjligt att få en chans till.  Luk 13:6-9

Musik:...