Preview Mode Links will not work in preview mode

Psykologer läser Bibeln

Mar 18, 2023

Texten handlar om livets mening. En existentiell fråga, skulle många säga. Frågor om liv, död, mening, ensamhet och riktning brukar ges utrymme i "existentiella samtal" om böcker, texter och livet. Vi pratar om vad som verkar menas med existentiellt och vad som tycks sägas vara stora och små frågor i livet. Vi...


Mar 4, 2023

I serien Tunna blå linjen möter vi en grupp malmöpoliser som tampas med utmaningar både i arbets- och privatlivet och ibland flyter dessa världar samman. Vi funderar över de kategoriska uppdelningarna mellan arbete och vila respektive privat och professionellt. Nog är det nödvändigt att göra någon form...