Preview Mode Links will not work in preview mode

Psykologer läser Bibeln

Mar 30, 2024

Den som börjar i terapi kan ha en bild av hur det ska vara när terapin är klar - att man ska känna sig färdig. Men livet är nog oftare som det är för Mose, när han efter sina många händelserika år står på berget Nebo och blickar ut över den plats han var på väg till. Dit kommer han inte, men livet har...


Mar 16, 2024

I takt med att livet går, kan det kännas för sent att göra något åt hur det blev. Det går ju inte att förändra sin barndom i efterhand, eller sitt arbets- och familjeliv. I det här avsnittet pratar vi om vanliga frågor som kommer upp när äldre människor söker terapi och att terapi inte behöver handla om...


Mar 2, 2024

Man kommer till en psykolog med sin ångest, berättar om den och blir av med den. Eller? I texten verkar mannen som varit sjuk så länge genast bli frisk när han möter Jesus. I terapi blir inte allt bra bara för att man berättar. Man behöver förändra sitt liv. Vi pratar om vad som behövs för att förändring...