Preview Mode Links will not work in preview mode

Psykologer läser Bibeln

Jun 22, 2024

Försommaren väcker känslor av längtan och förväntningar. Kan all längtan fullbordas och hur står vi ut med det som inte blir? Höga v 2:8-14

Musik: Andreas Aleman andreasaleman.com

Klippning: Karolina Isberg

Hemsida:


Jun 8, 2024

Terapi är en plats där man upptäcker vad man har behövt, vill, saknar och längtar efter. Det kan vara smärtsamt och frustrerande. Det är heller inte platsen där man får all den omsorg man skulle ha behövt tidigare i livet, utan platsen där man tillsammans med terapeuten utforskar hur man ska kunna få det i...