Preview Mode Links will not work in preview mode

Psykologer läser Bibeln


Nov 8, 2019

Jesus driver ut en demon och vi funderar över hur psykiskt lidande kan förstås. Luk 8:26-29

Musik: Andreas Aleman andreasaleman.com
Hemsida: psykologerlaserbibeln.se