Preview Mode Links will not work in preview mode

Psykologer läser Bibeln


Apr 27, 2024

Otrohet är en vanlig fråga i terapirummet och lyfts både av den otrogna, den bedragna eller den tredje personen i ekvationen. Vi pratar om hur det här går att arbeta med i en terapi och belyser vad sveket gör både med den bedragna och den som sviker, men också om hur reparationsarbetet går till och hur mödosamt det ofta är. Matt: 5:27-30

Det här är ett avsnitt om bibeltexter och psykoterapiteman. 

Musik: Andreas Aleman andreasaleman.com
Hemsida: psykologerlaserbibeln.se