Preview Mode Links will not work in preview mode

Psykologer läser Bibeln


May 11, 2024

Javisst kan man skratta tillsammans med sin terapeut. Åt sig själv, åt livet, eller åt hur man ställt till det. Paulus suckar i texten: "Det goda som jag vill, det gör jag inte, men det onda som jag inte vill, det gör jag". Mitt i det misslyckade och sorgliga kan finnas en dråplighet som lockar till skratt. Vi pratar om humorns plats i terapin - när den är läkande och hjälpsam och när den är långt borta och omöjlig.  Rom 7:18-19

Det här är det nionde avsnittet i en temaserie med bibeltexter och psykoterapi. Avsnittet är inspelat i Sigtunastiftelsens tornrum. 

Musik: Andreas Aleman andreasaleman.com

Klippning: Karolina Isberg

Hemsida: psykologerlaserbibeln.se