Preview Mode Links will not work in preview mode

Psykologer läser Bibeln


May 25, 2024

En terapi följer ofta läsårets terminer och det blir längre uppehåll vid jul och sommar. Inför dessa separationer kan det kännas svårt och osäkert och det är heller inte alltid så enkelt att återsamlas och genast känna tillit till terapeuten som övergav en i flera veckor. I Jesaja är det Gud som har övergivit och texten får oss att prata om separationer av olika slag, både i terapin och livet. Jes 54:7-10

Det här är det tionde avsnitt i en serie om bibeltexter och teman i terapirummet.


Musik: Andreas Aleman andreasaleman.com

Klippning: Karolina Isberg

Hemsida: psykologerlaserbibeln.se