Preview Mode Links will not work in preview mode

Psykologer läser Bibeln


Jun 8, 2024

Terapi är en plats där man upptäcker vad man har behövt, vill, saknar och längtar efter. Det kan vara smärtsamt och frustrerande. Det är heller inte platsen där man får all den omsorg man skulle ha behövt tidigare i livet, utan platsen där man tillsammans med terapeuten utforskar hur man ska kunna få det i sitt liv nu. Vad betyder det? Mark 5:25-29

Det här är det elfte avsnittet i en serie om bibeltexter och terapiteman.

Musik: Andreas Aleman andreasaleman.com

Klippning: Karolina Isberg

Hemsida: psykologerlaserbibeln.se