Preview Mode Links will not work in preview mode

Psykologer läser Bibeln


Jun 22, 2024

Försommaren väcker känslor av längtan och förväntningar. Kan all längtan fullbordas och hur står vi ut med det som inte blir? Höga v 2:8-14

Musik: Andreas Aleman andreasaleman.com

Klippning: Karolina Isberg

Hemsida: psykologerlaserbibeln.se