Preview Mode Links will not work in preview mode

Psykologer läser Bibeln


Nov 12, 2022

I berättelsen om Marta kommer vi att prata om plikt, både som konstruktiv drivkraft och psykologiskt försvar. När kan en alltför stor pliktkänsla bli farlig och hur skiljer vi den vardagliga offerkoftan från det heliga martyrskapet? Luk 10:38-42

Det här är det tredje avsnitt av tre i en temaserie om personporträtt ur Bibeln.

Musik: Andreas Aleman andreasaleman.com
Hemsida: psykologerlaserbibeln.se