Preview Mode Links will not work in preview mode

Psykologer läser Bibeln


Nov 23, 2019

Med tro stor som ett senapskorn kan både berg och mullbärsträd förflyttas. Vi resonerar kring både tro och magiska tankar. Matt 17:20, Lukas 17:6

Musik: Andreas Aleman andreasaleman.com
Hemsida: psykologerlaserbibeln.se