Preview Mode Links will not work in preview mode

Psykologer läser Bibeln


Dec 6, 2019

"Förneka dig själv och följ mig" säger Jesus. Vi pratar om att hitta sig själv och att vilja överskrida sig själv för något annat. Vad är ens självet? Matt 16:24-25