Preview Mode Links will not work in preview mode

Psykologer läser Bibeln


Jun 24, 2023

Hopp består av ovisshet och önskan, men bara en önskan som har en levande möjlighet. När blir hopp önsketänkande och finns det en risk att hoppet gör oss passiva? Ps 143:8

Musik: Andreas Aleman andreasaleman.com
Hemsida: psykologerlaserbibeln.se