Preview Mode Links will not work in preview mode

Psykologer läser Bibeln


Dec 21, 2019

Vi läser julevangeliet och diskuterar julfirandets dramaturgi samt konflikterna och ensamheten som kan uppstå i jakten på julkänslan. Luk 2:1-20