Preview Mode Links will not work in preview mode

Psykologer läser Bibeln


Dec 19, 2020

Maria och Josef hastar iväg för att registrera sig, föder barn i stallet och får besök av den ena märkliga gestalten efter den andra. Så oväntade vändningar livet kan ta. På gott och ont. Personlighetspsykologi undersöker hur vi människor skiljer oss åt när det gäller vår inställning till det oväntade och när det inte blir som vi tänkt oss. Vad behöver vi för att orka anpassa oss? Det känns särskilt aktuellt julen 2020! Luk 2:1-20

Musik: Andreas Aleman andreasaleman.com
Hemsida: psykologerlaserbibeln.se