Preview Mode Links will not work in preview mode

Psykologer läser Bibeln

Sep 30, 2023

Libido beskrivs i den psykoanalytiska teorin som ett begär och en livsdrift. Vi använder en text ur Höga visan för att gestalta begäret till en annan människa, men pratar också om mer vardagliga exempel på libidons laddning av omgivningen. Höga visan 7:6-9

Det här är det fjärde avsnittet i ett tema om...


Sep 16, 2023

Den gyllene regeln föreslår att vi ska behandla andra som vi själva vill bli behandlade. Men människor är ju inte särskilt älskansvärda, menar Freud 1930 i texten "Vi vantrivs i kulturen". Livet är en kompromiss mellan våra egna önskningar och begränsingarna i ett liv tillsammans. Utan så stränga krav på...


Sep 2, 2023

 Vissa saker vill vi inte kännas vid att vi gjort. Vi glömmer bort dem. I texten läser vi att den som påstår att den aldrig gör fel ljuger och att vi behöver skärskåda oss själva för att leva i "sanningen". Det finns en tydlig parallell till de psykoanalytiska beskrivningarna av försvar - vi ljuger för oss...