Preview Mode Links will not work in preview mode

Psykologer läser Bibeln

Oct 28, 2023

Det onda och det goda bröstet är Melanie Kleins beskrivning av hur spädbarnet orienterar sig i sin närmaste värld och hur svårt det är att få ihop omgivningens bra och dåliga sidor. Ibland har vi vuxna också svårt att förstå att andra människor är både bra och dåliga och riskerar att idealisera eller...


Oct 14, 2023

Narcissism innebär att ha sig själv i centrum. Men inte med självomsorg, utan snarare på ett sätt som leder till tomhet. Andra människor blir inte viktiga på djupet. Vi ställer oss frågan om det är motsatsen till det budskap som finns i den kända bibeltexten som går under namnet "Kärlekens lov". 1 Kor...