Preview Mode Links will not work in preview mode

Psykologer läser Bibeln

Nov 26, 2022

Kan man känna tillit även när världen känns oviss - eller kanske särskilt då? Maria verkar känna tillit när hon överraskande får veta att hon är gravid. Vad ska vi sätta vår lit till denna höst? Hur skapas tillit? Luk 1:28-38

Det här är det första avsnittet av två i en temaserie om tillit. 

Musik:...


Nov 12, 2022

I berättelsen om Marta kommer vi att prata om plikt, både som konstruktiv drivkraft och psykologiskt försvar. När kan en alltför stor pliktkänsla bli farlig och hur skiljer vi den vardagliga offerkoftan från det heliga martyrskapet? Luk 10:38-42

Det här är det tredje avsnitt av tre i en temaserie...


Oct 29, 2022

Paulus går från att förfölja kristna för att han är övertygad om att de har fel till att själv ansluta sig till dem. Ibland händer något som får våra liv att helt ändra riktning. Men att säga att man har fel känns ofta jobbigt. Hur gör man för att våga ompröva sitt liv? Apg 8-9

Det här är det andra...


Oct 15, 2022

Judas kallas för förrädaren i samtliga evangelier. Vi försöker förstå vad som får honom att förråda Jesus och kommer på oss själva med att vilja minska Judas skuld. Går det att reparera ett förräderi? Matt 26:14-16 27:1-5

Det här är det första avsnittet av tre i en temaserie med personporträtt ur...


Oct 1, 2022

Författaren, översättaren och akademiledamoten Gunnel Vallquist ser en "undanstädad och bortglömd" Maria i en vrå i Lunds domkyrka. "I det omedvetnas dunkel bidar Modern" säger hon. Det feminina har förknippats med mörker och intuition. Det manliga med ljus rationalitet. Vi går bortom den uppdelningen och...